Digitala möten

Vi på Aros Mediateknik har kunskapen om hur det digitala mötet optimeras. Syftet med att ha ett digitalt möte kan vara olika beroende på en rad faktorer. Även kommunikation mellan de olika digitala mötena skiljer sig åt. Detta beroende på bland annat om denna sker mellan direkt kommunikation mellan deltagarna till att ha större seminarieliknande föreläsningar där deltagarna via chattfunktioner kan ställa frågor till moderatorn.

Lokalerna som man har konferensen i ser väldigt olika ut och tillsammans med kunden ser vi till att få ljud och bild att fungera.

Några fördelar med digitala möten

  • Flexibilitet i deltagandet – deltagare kan komma in och ut i mötet. Det vill säga bara vara med på enstaka berörda punkter.
  • Social interaktion även digitalt – samhället förändras. Att kunna mötas digitalt har blivit viktigare än någonsin tidigare.
  • Verksamheten ska flyta på – oavsett hur omvärlden ser ut ska verksamheten kunna flyta på utan att externa faktorer spelar in.
  • Effektiviserar verksamheten

Kontakta oss

    Kontaktuppgifter    Meddelande

    window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-229349-25');