Aros Mediateknik AB kvalitets – och miljöpolicy

Aros Mediateknik tillhandahåller audiovisuella lösningar, vi förenklar vardagen för företag genom att leverera helhetslösningar för ljud och bild som är skräddarsydda efter kundens behov. Aros Mediateknik ska vara en arbetsplats där personalen trivs och utvecklas, personalens kompetens är en förutsättning för att vi ska förstå kundens behov och skapa långvariga relationer. Kompetensutveckling står därför högt på vår agenda.

Vi strävar efter att alltid vara tillgängliga för våra kunder.

 

Miljöaspekter

De områden vi identifierat som mest betydande för vår miljöpåverkan är:

  • Minskad klimatpåverkan från våra bilar. Vi kommer successivt att byta ut de bilar som används inom organisationen till elbilar och på så sätt minska vårt klimatavtryck.
  • Effektiv avfallshantering. Genom noggrann källsortering och effektiv hantering av resurser vill vi förbättra återvinningsgraden och bidra till ett mer cirkulärt samhälle.
  • Noggrant utvalda samarbetspartners. Genom att välja leverantörer med omsorg arbetar vi med produkter som är framställda med hänsyn till miljömässig och social hållbarhet.
  • Attraktiva audiovisuella lösningar. Genom att tillhandahålla kundanpassade lösningar bidrar vi till en effektivare vardag för våra kunder med minskat resande.

 

Att vår personal hela tiden är uppdaterad på gällande lagstiftning och ny teknik är en förutsättning för en miljömässigt korrekt hantering. Det ger också bra förutsättningar för att kunna identifiera förbättringsområden och förbygga risker.

Västerås den 27 februari 2023 

Johnny Lilja VD

 

 

 

Utbildning och information

All personal ska ta del av företagets kvalitets- och miljöpolicy samt arbeta för att bidra till de satta verksamhetsmålen och arbeta enligt miljöledningssystemet. All personal ska genomgå den miljöutbildning som företaget erbjuder som bland annat ska leda till en ökad kunskap kring våra produkters miljöpåverkan.

 

Verksamhetens ledning kommer löpande varje år  följa upp den egna kvalitets- och miljöarbetet och redovisa de förbättringar som skett. Genom ett systematiskt förbättringsarbete har vi som målsättning att ständigt förbättras, för att öka kundnöjdhet och minska miljöpåverkan.

Certifiering

 

 

 

 

Kontakta oss på Aros Mediateknik AB

Har du några frågor gällande vårt Kvalitets- och miljöledningssystem eller om våra certifieringar?

Välkommen att ta kontakt med oss!

Marcus

Wesslund 

0707471444 

E-post 

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-229349-25');