Ransta skolan

När Ransta skola planerades blev vi kontaktade, och man ville ha ett förslag på ny utrustning.

Eftersom Ransta skola tillhör Sala kommun så har man här liksom i övriga kommunen valt att arbeta med Apple produkter vilket gör att man vill överför allt material via Apple TV eller Mini DP- HDMI kablage. Det gör att samtliga klassrum har Whiteboard där en ultrakortskjutande projektor används för att projicera bild.

Ransta skolan har även ett ”FORUM” (bilden du ser ovan) det vill säga en samlingslokal där läraren står i mitten med barnen sittande i gradänger runt omkring sig. IPAD/Macen kopplas upp i ett podium centralt placerat på golvet. Där finns också ett styrsystem där alla inställningar utförs. Bilden projiceras på 3 ramspända dukar med en ultrakortskjutande Laserprojektorer. Ljudmässigt, så installerades BOSE-högtalare infällda i taket

Andra produkter som levererats är bland annat Digital Signage skärmar som bland annat visar hur mycket solenergi som byggnaden producerar via sina solceller på taket. Idrottshallen är en fullstor idrottshall och även här har vi hjälpt till med att få till det med ljud och mikrofoner.

Ransta skola är ett bra exempel på en trivsam och modern skola byggd för 2020-talet.

Vill du veta mer om denna lösning på Ransta skolan?

Kontakta gärna mig.

 

Johnny Lilja

Kontakta Johnny!