Återgång till arbetsplatsen!

Välkomna era anställda tillbaka till ett optimerat och flexibelt digitalt arbetssätt på ert företag. 

Efter över 1år med Coronarestriktioner där många har haft sina arbeten i hemmet är det dags att börja planera för en återgång till ett ”normalare” arbetssätt.

Vad är då det nya normala? I och med den digitala explosionen som ägt rum har det på kort tid ställt höga krav på användaren för att få verksamheten att fortsätta framåt. Det positiva med detta är att vi lärt oss att jobba digitalt och vi kan väl krasst säga att vi har tagit minst 5 år framåt i den digitala utvecklingen.

Med denna utveckling kommer också högre krav och medvetenhet kring dessa faktorer. Både att tekniken ska fungera och samtidigt att kontorsplatserna är utformade och anpassade efter den nya normen. Mötesverktygen måste vara flexibla och stödja ett digitalt arbetssätt.

Nu är det dags att planera för återgång och flera företag väntas nu gå tillbaka mot ett mer ”normalt” arbetssätt 29/9.

Har ni planerat för detsamma?

Oavsett om det handlar om att samla alla i personalen vid återgång och ha ett större seminarium likandande föredrag eller optimera era mötesverktyg så hjälper vi er att finna rätt utrustning!

 

Kontakta oss!

Aros Mediateknik AB

Tekniska lösningar – för ett lyckat möte!