Dooer

Videoväggar gör budskapet levande. En videovägg likt detta ger stora möjligheter och många användningsområden, i receptioner, kontrollrum, stora mötesrum, på flygplatser, idrottsarenor och köpcentrum med mera.

Att använda videoväggar förstärker budskapet och gör det mer levande. Utifrån dina önskemål kan vi välja vilken lösning vi ska använda oss av, vi har också möjlighet att omvandla befintligt visuellt material och integrera det i videoväggen.

I videon nedan ser du hur hela processen kring skapandet av denna videovägg går till.

Vill du veta mer om denna lösning på Dooer?

Kontakta gärna mig.

Johnny Lilja

Kontakta Johnny!